Skip to main content

Kullanıcı Sözleşmesi

 

Madde 1
Giriş

1.1. Bu Kullanıcı Sözleşmesi ile Web Sitesindeki diğer kurallar, yandestek.com tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını ve Web Sitesinin kullanımına ilişkin kuralları düzenler. Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla bir Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluşturduğunda bu Sözleşmeyi onaylamış veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren Sözleşmeye uymayı taahhüt etmiş sayılır. Koşullar size uymuyorsa lütfen Web Sitesini ve sağlanan hizmetleri kullanmayın.

1.2. Yandestek.com, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve gelecekteki teknik gerekliliklere veya mevzuata uymak için Kullanıcıların hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Herhangi bir değişiklik durumunda yandestek.com güncellenmiş kullanım koşullarını Web Sitesinde aynı bağlantı altında yeni bir tarih güncellemesi ile yayınlayacak ve gerekirse elektronik posta veya mobil anlık bildirim ile kullanıcılarına bildirimde bulunacaktır. Güncellenmiş yeni Sözleşme, Web Sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır ve Web Sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o tarih itibarıyla yeni Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 2
Tanımlar

Bu Sözleşme metninde:

2.1. “Yandestek.com”, Yandestek Teknoloji Anonim Şirketi’ni ifade eder,

2.2. “Web Sitesi”, https://Yandestek.com web sitesi ile IOS/Android tabanlı Mobil Uygulamaları ifade eder,

2.3. “Kullanıcı” herhangi bir nedenle Web Sitesini kullanan kişiyi ifade eder,

2.4. “Üye” bir e-posta kaydı alarak bu Kullanıcı Sözleşmesinin kabul edilme koşuluna uygun olarak bir kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcıyı ifade eder,

2.5. “Hizmet Arayıcısı”, Web Sitesi aracılığıyla Hizmet Sağlayıcıların sunduğu herhangi bir hizmeti satın almak için Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi olan Kullanıcıyı ifade eder,

2.6. “Hizmet Sağlayıcı” (Yönetmelik kapsamındaki Hizmet Sağlayıcı) bir Hizmet sağlamak için Web Sitesi aracılığıyla Profesyonel Profil oluşturan ve bu Kullanıcı Sözleşmesini onaylayan (Hizmet Sağlayıcı tüzel kişi ise çalışanlar) kişi, kuruluş veya tüzel kişiyi ifade eder,

2.7. “Meslek Profili”, Hizmet Sağlayıcının hizmet arayıcısına sunabileceği hizmeti tanıtmak ve bir teklif göndermek veya hizmet arayıcıları tarafından seçilmek üzere Web Sitesinde oluşturulan profili ifade eder,

2.8. “Hizmet Talebi”, bir veya daha fazla Hizmet Sağlayıcıdan teklif almak üzere Web Sitesinde yayınlanan hizmet talebi veya kaliteye ilişkin yandestek.com’un uygunluk durumu doğrultusunda ilgili Meslek Profilleri çerçevesinde bir veya daha fazla Hizmet Sağlayıcıdan Hizmet istenmesi noktasında Hizmet Arayıcısının yaptığı talebi ifade eder,

2.9. “Teklif” belirli bir süre ve belirli bir miktar için Hizmet Arayıcısı tarafından gönderilen Hizmet Talebine karşılık Hizmetleri sağlamaya yönelik Hizmet Sağlayıcının teklifini ifade eder,

2.10. “Sabit Fiyat”, Hizmet Arayıcısı tarafından Hizmet Sağlayıcıya ödenecek olan ve ihtiyaç duyulan işin gerekliliklerine göre Rezervasyon Sisteminde kararlaştırılan standart birim fiyatı ifade eder,

2.11.“Kabul Edilen İş”, Hizmet Sağlayıcılar tarafından Sistem aracılığıyla Hizmet Arayıcısına gönderilen Teklifin kabulünü veya bazı hizmetler için niteliklerine göre Rezervasyon Sisteminden Hizmet Talebinin onaylanmasını ifade eder,

2.12. “Rezervasyon Sistemi”, kabul edilen tüm işlerin rezerve edildiği sistemi ifade eder. Hizmet Arayıcıları tarafından gönderilen hizmet taleplerine bağlı olarak Hizmet Sağlayıcılar tarafından gönderilen işler.

2.13. “İnternet Üzerinden Ödeme Sistemi”, Hizmet Arayıcısının Web Sitesi üzerinden alacağı hizmet ücretini ve Hizmet Sağlayıcının yandestek.com’a yandestek.com’un iş birliği yaptığı ödeme kurumları aracılığıyla kredi kartı, banka kartı ve bankalar tarafından sağlanan çevrim içi ödemeleri destekleyen diğer ödeme yöntemleri üzerinden ödemek zorunda olduğu işlem ücretlerini ifade eder. Ve “İnternet Üzerinden Ödeme Sistemi”, tamamlanan tüm kabul edilmiş işler için Hizmet Arayıcısı ve Hizmet Sağlayıcı olmak üzere her iki taraf arasındaki işlemlerin güvenliğini sağlamak üzere yandestek.com tarafından kurulan güvenli ödeme sistemini ifade eder. Hizmet Sağlayıcı bu sistemi kullanırken yandestek.com’a bir işlem ücreti ödemekle yükümlüdür.

2.14.“Abonelik Ücreti”, Hizmet Sağlayıcının yandestek.com paketlerine katılma ve bunların özelliklerini kullanabilme hakkını elde etmesi için yandestek.com’a ödenmesi gereken hizmet ücretini ifade eder,

2.15. “Sözleşme”, bu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder,

2.16. “Yönetmelik”, 29457 sayılı ve 26 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcılar ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

Madde 3
yandestek.com’un Sunduğu Hizmetler

3.1. yandestek.com, Hizmet Sağlayıcının ve Hizmet Arayıcısının kendilerinin oluşturduğu hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerine Web Sitesinde ve uygulama içinde kendilerine sunulan içeriğe ve bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak yer verilmesini sağlar.

3.2. yandestek.com, Web Sitesinde veya uygulamada sunulan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı olmayıp yalnızca bir platformdur. Yönetmeliğin 6/4. Maddesine göre yandestek.com hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişilerin sağladığı içeriği kontrol eden bir aracı hizmet sağlayıcıdır ve bu içerik bağlamında hizmete veya varlığa ilişkin yasa dışı bir faaliyet ya da durum ortaya çıkması halinde yandestek.com bunları araştırmakla yükümlü değildir.

KULLANIM ŞARTLARI

Madde 4
Üyelik Sistemi

4.1. Üyeler tek bir Üye hesabı aracılığıyla aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifrenin başkalarıyla paylaşılmaması ve dikkatle korunması gerekir. Üye kendi hatası nedeniyle hesabının başkaları tarafından kötüye kullanılmasından doğrudan sorumludur. yandestek.com bu nedenle ödemesi gerekecek herhangi bir adli / idari para cezası ve/veya tazminatı Üyeye rücu etme hakkına sahiptir.

4.2. Bir üye hesabı oluşturulurken Web Sitesinde veya uygulamada belirtilen ad, adres, telefon numarası, e-posta, vergi dairesi gibi tüm bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olması gerekir. yandestek.com bu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Üye, yanlış veya eksik bilgi nedeniyle Üyeler veya üçüncü tarafların uğrayacakları zararlardan sorumludur.

4.3. Üyeliğe dair kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifre başkalarına aktarılamaz.

4.4. Aylık Abonelik Paketleri: Kullanıcı, ihtiyaçlarına ve kullanmak istediği özelliklere göre farklı aylık paketlerimizden birini seçebilir. Aylık abonelik paketlerimizin tüm detaylarını, özelliklerini ve fiyatlarını keşfetmek için lütfen paketler sayfasını ziyaret edin.

4.5 Üyelik Periyodu: Aylık paket kullanım süresi; ödeme alındıktan sonra başlayacak, faturalandırma döneminin son gününde yenilenecektir. Abonelikler, faturalandırma döneminin bitiminden 24 saat önce otomatik yenilemeye kapatılmadığı sürece otomatik olarak güncellenir. Üye aboneliğini uygulama mağazalarının ayarlarından yönetebilir.

Madde 5
Hizmet Talebinin Oluşturulması

5.1. En az 18 yaşında olan ve başvuru yetkisine sahip tüm Kullanıcılar kayıt formunda istenen bilgileri bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurmak suretiyle bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

5.2. Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmet için gerekli olan bilgilerin (nitelik, kalite, boyutlar, performans ve teslimat yeri ile talep edilen işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve net bir şekilde belirtilmesi ve ilgili içeriğin bu Sözleşmede belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

5.3. yandestek.com kendi yapacağı inceleme sonrasında uygun görmesi halinde Hizmet Talebini yayınlar. Ancak Hizmet Talebinin içeriğiyle ilgili tüm sorumluluk Hizmet Arayıcısına aittir.

Madde 6
Rezervasyon Sistemi

6.1. yandestek.com, Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Arayıcısı olmak üzere her iki tarafça belirlenecek gün ve saatlerde uygun olan standart bir oran üzerinden düzenli veya bir defaya mahsus Hizmet Sağlayıcı yönlendirmesi gerektiren belirli hizmetler için bunların niteliğine bağlı olarak bir rezervasyon sistemi sunar.

6.2. Rezervasyon sistemine tabi hizmetler için Hizmet Arayıcısı ilgili ödemeyi yapar ve Hizmet Talebini onaylar. Hizmet Arayıcısı, ödemenin, hizmetin yerine getirilmesinden sonra yandestek.com tarafından sağlanan güvenli ödeme yöntemi kullanılarak alınacağını bildiğini ve bu sürece veya daha sonra talep edilen düzenli hizmetlere sistem kurallarına göre önceden izin verileceğini kabul ve beyan eder.

6.3. Ön izin veya abonelik ücreti tahsil edilmiş, fakat hizmet mümkün değilse veya hizmet yerine getirilmezse ön izin veya yerine getirilmemiş hizmetin abonelik ücreti banka tarafından otomatik olarak kredi kartına iade edilir. Bu durumda Hizmet Arayıcısının ayrıca bir iptal prosedürü gerçekleştirmesi gerekmez.

Madde 7
Rezervasyon Sisteminde Değişiklik ve İptal Kuralları

7.1 Müşteri, hizmetin başlamasından 24 saat öncesine kadar Web Sitesi veya Mobil uygulamadan rezervasyon tarihini ve saatini ücretsiz olarak değiştirebilir.

7.2 Güvenli ödeme yönteminde iptal, talep kartının hizmetin başlamasından 24 saat önce değiştirilmesiyle gerçekleştirilebilir. Hizmetin başlamasına 24 saatten az bir zaman kala yapılan iptallerde, iptal kurallarında belirtilen ceza ücretleri yaşadığı zaman kaybını karşılamak için Hizmet Sağlayıcıya gönderilir.

7.3 Abone, hizmetin başlamasından 24 saat öncesine kadar Yandestek web sitesi veya uygulamadan rezervasyon tarihini ve saatini ücretsiz olarak değiştirebilir.

7.4 Hizmetle ilgili rezervasyonlarda yapılan iptal ve değişiklikler yalnızca Mobil Uygulama veya web sitesi üzerinden yapılabilir. Başka bir kanaldan yapılan veya doğrudan Hizmet Sağlayıcıya iletilen iptal ve değişiklik talepleri dikkate alınmaz.

Madde 8
Hizmet Sağlayıcılara yönelik Meslek Profili

8.1. En az 18 yaşında olan ve başvuru yetkisine sahip tüm Kullanıcılar kayıt formunda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurup bu Kullanıcı Sözleşmesinin şartlarını onayladıktan sonra kabul edilen şartlara ve içeriğe uygun olarak Profesyonel bir Profil oluşturarak Hizmet Sağlayıcı (Hizmet Sağlayıcı) olabilir.

8.2. Profesyonel Profil oluşturmak için kayıt sırasında ad, marka, unvan, iletişim bilgileri, kimlik numarası, vergi dairesi, vergi numarası gibi gerekli bilgilerin eksiksiz ve net bir biçimde belirtilmesi gerekir. İlave belgeler, ehliyetler, diplomalar, hizmet yetki belgeleri, ticaret sicil belgeleri, oda tescili gibi belge ve referanslar, Profesyonel Profille ilgili hizmetlerin sağlanması için gerekli izin, lisans, yetki (varsa) ve nitelik, deneyim ve becerilere sahip olunduğunu kanıtlamak üzere sağlanmalıdır.

8.3. Yönetmeliğin 5/4. Maddesi uyarınca:

8.3.1. yandestek.com üzerinden hizmet satışı yapan ve bir tüccar veya esnaf olan hizmet sağlayıcının bilgilerinin eksiksiz olması gerekir: (i) Ticari ad, işletme adı veya kayıtlı marka adı bilgilerinden en az biri, (ii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tüccarlar için MERSİS numarası, (iv) Merkez adresinin ve onaylanan telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğu bilgisi.

8.3.2. yandestek.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tüccar veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcının şu bilgileri eksiksiz olmalıdır: (i) Adı ve soyadı, (ii) İkametgahın bulunduğu il, (iii) Merkez adresinin ve onaylanan telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğu bilgisi.

8.4. Hizmet Sağlayıcının uyması gereken şart ve yükümlülükler bu Kullanıcı Sözleşmesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Hizmet sonucunda sunulacak olan belgeler, faturalar, makbuzlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm evrakların hizmetin yerine getirilmesiyle Hizmet Arayıcısına iletilmesi Hizmet Sağlayıcının sorumluluğundadır. yandestek.com’un bu tür belgelerin iletilmesi konusunda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

8.5. 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine (Sıra No:464) göre yandestek.com, Aracı bir Hizmet Sağlayıcı olarak, her takvim yılı ayında (tarih) itibarıyla şu işlemler hakkında bilgi verecektir: (i) Aracılık hizmetlerinin verildiği internet adresleri veya adresler, (ii) Aracılık hizmetleri veren gerçek veya tüzel kişilerin adı, unvanı, TCKN/VKN bilgileri ve iş yeri adres bilgileri, (iii) Aracılık hizmetleri adına gerçekleştirilen mal ve hizmetler. Şirket, kiralama işlemleriyle ilgili her tahsilat tutarını ve tarihini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik olarak iletmekle yükümlüdür.

Madde 9
Teklif

9.1. Hizmet Sağlayıcı kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesinde bir Teklif sunar ve Hizmet Talebinde belirtilen hizmeti, Teklifte belirtilen veya her iki tarafın üzerinde anlaşmaya vardığı fiyattan vermeyi teklif eder. Kazanan Teklif, Hizmet Arayıcısı tarafından kabul edilen Tekliftir. Hizmet vermenin başka bir yolu da Hizmet Arayıcısının doğrudan listeden bir Hizmet Sağlayıcı seçmesi veya Yandestek tarafından atanmasıdır.

9.2. Teklif gönderimleri ve doğrudan talepler, Hizmet Arayıcısı tarafından kabul edilmesi halinde hizmetin teklifte belirtilen fiyat ve yerde hizmet sağlanması için Hizmet Arayıcısı ile yapılan bağlayıcı bir yasal anlaşma teşkil eder. Teklifte belirtilen fiyatlar, Hizmet Sağlayıcının ilgili işi alarak incelemesini takiben değişebilir; bu durumda teklif fiyatı her iki tarafın mutabakatıyla güncellenecektir.

9.3. Sunulan teklifler, Hizmet Sağlayıcılar tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. yandestek.com, Hizmet Sağlayıcı tarafından kararlaştırılan son tarihten önce Teklifin geri çekilmesinden sorumlu olmayacaktır.

Madde 10 Hizmet
Sağlayıcılar için: Meslek Profili, Hizmet Talebi ve Teklif İçeriği

10.1. Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ile taraflarca sağlanan bilgi, belge ve beyanlar: (a) üçüncü tarafların telif hakkı, patent, ticari marka veya diğer hakları gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyecek, (b) yürürlükteki herhangi bir yasayı veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketicinin korunması, haksız rekabet veya yanıltıcı reklam gibi konularla ilgili olanlar) ihlal etmeyecek, (c) genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı, dürüst olmayan ve yanlış, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü tarafların bilgi ve deneyim eksikliğini kötüye kullanan beyanlar içererek can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak, halk sağlığına zarar vermeyecek, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engelli kişileri suistimal etmeyecek, tanıtım amaçlı beyanlar içermeyecek ve (d) lisanssız hizmetler kanalıyla diğer lisanslı, yetkili veya izinli kişi ve kurumlarla arada haksız rekabet oluşturmayacak ve (e) kayıt dışı ticari markalar ve/veya kayıt dışı markalar aracılığıyla başka bir şirketin distribütörüne ve yetkili servisine karşı yasalara aykırı, (f) aşağılayıcı, iftira niteliğinde, tehditkar veya taciz edici nitelikte ifadeler içermeyecek, (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) herhangi bir sisteme, veriye veya kişisel bilgiye zarar verme amaçlı virüsler, Truva atları veya bilgisayar programlama uygulamaları gibi kötü amaçlı yazılımlar içermeyecektir. Bu anlamda yandestek.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayıp Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Arayıcısına aittir.

10.2. Profesyonel Profiller, Hizmet Talepleri ve Teklifler ile ilgili tüm sorumluluk Hizmet Sağlayıcıya, Hizmet Arayıcısına veya Kullanıcıya ait olup yandestek.com’un bu anlamda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Madde 11
Ödeme

11.1 Hizmet Arayıcıları hizmetin yerine getirilmesinden sonra kabul ettikleri Teklifin bedelini doğrudan Hizmet Sağlayıcıya ödeyebilir veya yandestek.com’da kurulmuş olan İnternet Üzerinden Ödeme Sistemi aracılığıyla banka kartı, kredi kartı veya diğer bir ödeme sistemi üzerinden anında çevrim içi ödeme yapabilirler. İnternet Üzerinden Ödeme Sistemi kullanılarak yapılan ödemelerde kartın sahibi dışında başka bir kişi tarafından yasa dışı bir şekilde kullanılması halinde Kartlar için 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26458 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

11.2. İnternet Üzerinden Ödeme Sistemi aracılığıyla ödeme almış olanlar haricinde Hizmet Sağlayıcı, sipariş maliyetlerini yandestek.com’a gönderilen Teklif yoluyla Hizmet Arayıcısından makbuz veya fatura karşılığında tahsil eder.

11.3. yandestek.com’un İnternet Üzerinden Ödeme Sistemi ile iş birliği yaptığı durumlarda ödeme kurumu ile Hizmet Arayıcısı ve Hizmet Sağlayıcı arasındaki ilişki yandestek.com’dan bağımsızdır ve öngörülen yükümlülüklerin ilgili mevzuata ve sorumluluğa uygun olarak yerine getirilmesi ödeme kurumuna aittir.

11.4. İnternet Üzerinden Ödeme Sisteminin kullanıldığı durumlarda hizmete dair bir makbuz/fatura veya düzenlenmesi gereken diğer belgeler ilgili mevzuat uyarınca yasal zorunlulukların söz konusu olması halinde ilgili Hizmet Sağlayıcı tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmetle ilgili fatura/fiş veya diğer belgeler yandestek.com’dan talep edilemez ve yandestek.com, paket ücretleri, işlem ücretleri ve diğer uygulama içi veya site içi doğrudan satış hakkı için Hizmet Sağlayıcılara sadece kendi hizmetlerine yönelik bir fatura kesmekle yükümlüdür.

11.5. Hizmet Arayıcıların hizmet ücretlerini İnternet Üzerinden Ödeme Sistemi aracılığıyla ödedikleri durumlarda yandestek.com, Hizmet Arayıcıların talebi üzerine ücreti iade edebilir veya anlaşmalı ödeme kuruluşuna bunu yapması için talimat verebilir. Hizmet Arayıcıların hizmet ücretlerini İnternet Üzerinden Ödeme Sistemi aracılığıyla yaptığı durumlarda yandestek.com, Hizmet Arayıcıların talebi üzerine ücret iadesi yapma veya bu işlem için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verme hakkını saklı tutar. yandestek.com ayrıca eksik işler, kusurlu son ürünler, hizmet arayıcısı tarafından hizmet iptali veya makul olmayan ücretler gibi durumların söz konusu olduğu hallerde hizmeti iptal etme ve anlaşmalı kuruluşa işlemlere devam etmeme yönünde talimat verme hakkını da saklı tutar.

11.6. İnternet Üzerinden Ödeme Sistemi konusunda ödeme kurumları ile mutabık kalındığı takdirde yandestek.com sadece ilgili ücretlerin ödenmesine/iadesine ilişkin gerekli talimatları ilgili kuruma iletmekle yükümlüdür. Kullanıcı bilgilerini ve diğer tüm gerekli bilgileri saklamak ve güvenli bir şekilde muhafaza etmek ile işlemleri güvenli bir şekilde yürütmek ödeme kurumunun sorumluluğundadır.

11.7 . Bu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin çalışmasını sağlamak için Hizmet Sağlayıcı, yandestek.com’u yalnızca yandestek.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin ücretlerin Hizmet Arayıcısından kendi adına ve hesabına tahsil edilmesi için bir temsilci olarak atar. Hizmet Arayıcısı, Hizmet Sağlayıcının temsilcisi olarak yandestek.com’a ödeme yaparak hizmet sözleşmesi kapsamındaki hizmetler için ödeme yapma yükümlülüğünü yerine getirir. Bu maddede verilen temsil yetkisinin Hizmet Sağlayıcı tarafından verilmediği veya sonradan iptal edildiği durumlarda yandestek.com, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Hizmet Sağlayıcının üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

Madde 12
Hizmet Ücreti Muafiyeti / Cayma Hakkı Kullanımı

12.1. Hizmet Arayıcısı sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu hak, Rezervasyon Sisteminde hizmetin başlamasından 24 saat öncesine kadar kullanılabilir. Yandestek uygulamasını veya Yandestek web sitesini kullanarak teklif kartını [İptal Talebi] konusu altında düzenlemek suretiyle bu süre içinde cayma hakkının kullanıldığını bildirmek yeterlidir.

12.1.1 İptal, işin başlangıç  tarihinden 24 saat önce yapılmışsa tutarın tamamı Hizmet Arayıcısına iade edilecektir.

12.1.2  İptal, işin başlangıç tarihinden 24 saatten az ancak 12 saatten fazla bir süre önce yapılmışsa iş ücretinin %75’i Hizmet Arayıcısına iade edilecek, %25’i de Hizmet Sağlayıcıya gönderilecektir.

12.1.3  İptal, işin başlangıç tarihinden 12 saatten az bir süre önce yapılmışsa iş ücretinin %50’si Hizmet Arayıcısına iade edilecek, %50’si de Hizmet Sağlayıcıya gönderilecektir.

12.2. Hizmet Ücreti ilgili Hizmet Sağlayıcı tarafından iade edilecektir. Hizmet Ücretleri yandestek.com’dan talep edilemez. yandestek.com yalnızca iş birliği yaptığı ödeme kurumuna aşağıdakilerin iadesi için talimat verecektir:

 1. a) Hizmet Talebinin veya Sözleşmeli İşin usulüne uygun koşullar veya mücbir sebepler uyarınca zorunlu iptali,
 2. b) Hizmet Talebinin ilgili Hizmet Sağlayıcıya iletilmemesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali,
 3. c) İş, Hizmet Sağlayıcı tarafından gerçekleştirilmemiş veya Teklif, Hizmet Arayıcısı tarafından onaylanmış olsa dahi Teklifin Kullanıcı talebi üzerine iptali,
 4. d) Hizmetin kapsamı Teklife uygun olmadığı için hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali,
 5. e) Gerçekleştirilen hizmetten memnun kalınmaması sebebiyle ilgili Hizmet Sağlayıcının onayı alındıktan sonra onayın iptali ve
 6. f) Onaylanan hizmetin gerçekleştirilmesinin gecikmesi,

12.3. yandestek.com, Hizmet Sağlayıcı ile Hizmet Arayıcısı arasında ödeme, iptal, indirim veya iade gibi konularda ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilaftan dolayı sorumluluk kabul etmez.

12.4. İnternet Üzerinden Ödeme Sistemi seçeneği dışında bir ödeme yöntemiyle ödenen Hizmetler için iade doğrudan Hizmet Sağlayıcı tarafından yapılır.

Madde 13
Hizmet Sorumluluğu, Garanti Olmaması ve İlişkinin Bağımsızlığı

13.1. Hizmet Arayıcısı tarafından yandestek.com’un hizmet için bir Hizmet Sağlayıcı araması ve görevlendirmesi talep edilmediği sürece, Hizmet Arayıcısı ile Hizmet Sağlayıcı arasındaki teklif, talep, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında yandestek.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. yandestek.com, Hizmet Arayıcısı ile Hizmet Sağlayıcı arasında bir uyum olacağını veya Hizmet Arayıcısının Hizmet Sağlayıcıyı, hizmet arayıcısının işini herhangi bir zamanda ve yerde yapabilecek şekilde Hizmetin yer aldığı Bölgede bulabileceğini veya tutabileceğini garanti etmez ve edemez. Hizmet Arayıcısı tarafından yandestek.com’un görev için bir Hizmet Sağlayıcı’ya bakması ve görevlendirilmesi için talep edilmediği sürece, Müşteriler Hizmet Sağlayıcı hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdır.

13.2. Hizmet Sağlayıcılardan Web Sitesi veya Uygulama aracılığıyla alınacak hizmetlere ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Sağlayıcılara aittir. yandestek.com’un bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur.

13.3. yandestek.com, Hizmet Sağlayıcı’nın yandestek.com’un görev için bir Hizmet Sağlayıcı aramasına ve atamasına izin vermesi durumu dışında hiçbir Hizmet Sağlayıcıyı veya onların hizmetlerini, desteklemediği veya önermediği gibi sunulan hizmetlerin gerçekleştirilmesini veya kalitesini de garanti etmez. yandestek.com, Sunucuları, Üye puanları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla sıralayabilir, inceleyebilir ve gruplandırabilir ve bazı Sunucuları yüksek beğeni toplayan, tercih edilen veya yüksek memnuniyet oranları bulunan Sunucular olarak ön plana çıkarabilir. Ancak bu durum yandestek.com tarafından bir destek ya da garanti verildiği anlamını taşımaz.

13.4. yandestek.com, Hizmet Sağlayıcı ile Hizmet Arayıcısı arasındaki ilişkiden sorumlu değildir ve yandestek.com, Hizmet Sağlayıcı tarafından hizmetin sağlanması sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Arayıcısına veya üçüncü taraflara verilebilecek zararlardan da sorumlu değildir.

13.5. yandestek.com, Hizmet Sağlayıcı profillerini yalnızca sistemde kayıtlı olan Meslek Profillerinden Rezervasyon Sistemindeki Hizmet Sağlayıcıların müsaitlik durumuna göre yönlendirecektir. yandestek.com, hizmetleri yalnızca belirtilen zamanda ve her iki tarafça kararlaştırılan belirlenmiş Sabit Fiyat üzerinden sağlamaya özen gösterir.

13.6. yandestek.com, Hizmet Arayıcısı yandestek.com ekibinden hizmet için bir Hizmet Sağlayıcı görevlendirmesini talep etmediği sürece, Hizmet Sağlayıcıların güvenilirliği, ilgili hizmeti vermek için uygun ve yetkin olup olmamaları, hizmetlerin sunulması veya zamanında teslimatı, güvenli ve hatasız olma, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği ya da hizmetin beklentileri sağlayacak düzeyde bir kalitede olması konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmaz.. yandestek.com yalnızca Rezervasyon sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin ilgili Hizmet Sağlayıcılarla temas kurmaya çalışır ve gerekli gördüğünde Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan bilgilerle bir referans kontrolü yapmaya çalışır. Referans kontrolleri yandestek.com tarafından doğrulansa bile Hizmet Sağlayıcının gelecekteki davranışları için belirleyici değildir.

13.7. yandestek.com bu konuda herhangi bir sorumluluğu olmasa dahi Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan hizmetlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için gereken tüm çabayı gösterecektir. Bununla birlikte Hizmet Sağlayıcılar, ağır ihmal veya kusurları sebebiyle Hizmet Arayıcıların ve üçüncü tarafların zarar görmesine sebep olurlarsa ve/veya bu konudaki davalar ve takipler yandestek.com’a yönlendirilirse tüm zararlar ve yasal giderlerin para cezası ve avukatlık ücretleri için Hizmet Sağlayıcıya rücu edilmesi veya yandestek.com’daki hak ve alacaklardan karşılanması/düşülmesi hakkı saklıdır.

13.8. Rezervasyon Sisteminde Hizmet Arayıcısı veya Hizmet Sağlayıcıdan kaynaklı hatalardan (yanlış tarih vermek, hizmetin başlangıç zamanında hizmet arayıcısının bulunmaması, rezervasyon sırasında hizmet arayıcısı tarafından belirtilen günde Hizmet Sağlayıcının ilgili tarih ve saatte hizmeti gerçekleştirmemesi) ve uygun bir Hizmet Sağlayıcı bulunamaması gibi durumlardan dolayı yandestek.com sorumlu tutulamaz. yandestek.com bu gibi durumları önlemek için gereken her tür çabayı gösterecektir. Ancak meydana gelen hata veya hasarlar için Hizmet Sağlayıcıya veya Hizmet Arayıcısına herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

13.9. yandestek.com, Hizmet Sağlayıcı tarafından Profesyonel Profilde belirtilen bilgilerin veya beyanların doğruluğundan sorumlu değildir.

13.10. Hizmetle ilgili olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında verilmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol sertifikası, lisans vb. Belgelere ilişkin sorumluluk Hizmet Sağlayıcılara ait olup bunun dışında doğabilecek her türlü idari, yasal ve cezai sorumluluk da Hizmet Sağlayıcılara aittir. Bu nedenle yandestek.com ve üçüncü tarafların maruz kaldığı ve/veya uğradığı zararların sorumluluğu ve herhangi bir zarara ilişkin yükümlülük Hizmet Sağlayıcılara aittir.

13.11. yandestek.com, Hizmet Arayıcısının ulusal, yerel veya diğer resmi kurumlardan veya üçüncü taraflardan aldığı bilgilerin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Arayıcısının bilgilerin kontrol edildiği sırada mevcut olduğunu beyan veya taahhüt etmez.

13.12. Taraflar, Hizmet Sağlayıcı ile Hizmet Arayıcısı arasında yapılan hizmet sözleşmelerinden doğan tüm vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden doğrudan sorumludur. yandestek.com tarafından işletilen Web Sitesinde ve/veya uygulamada yer verilen hizmetler ve ürünler açısından yandestek.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir satıcı, sağlayıcı, üretici, aracı, acente, reklam veren veya medya kurumu değildir.

13.13. Sistemde kayıtlı Hizmet Arayıcılarının adı, adresi ve telefon numarası gibi kişisel verilerin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin sunulması amacıyla Hizmet Sağlayıcılarla paylaşılması sonucunda Hizmet Arayıcıları ile Hizmet Sağlayıcılar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun veya zarardan yandestek.com sorumlu tutulamaz. Hizmet Arayıcısı ile Hizmet Sağlayıcı bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve gerçekleştirilmesi için kişisel verilerin bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda işlenmesini ve paylaşılmasını kabul etmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 (c) ve 5 (f) Maddelerine göre Hizmet Arayıcıların ve Hizmet Sağlayıcıların kişisel verilerinin işlenmesi ve bunların yalnızca sözleşme tarafları arasında paylaşılması açık rıza alınmasını gerektirmez.

13.14. Hizmet Arayıcısının bilgileri, hizmetin sağlanması veya bir Teklif oluşturulması için yandestek.com tarafından Hizmet Sağlayıcı ile paylaşılır. Bu bilgi paylaşımıyla hizmetin sorunsuz bir şekilde sağlanması hedeflenmektedir. Hizmet Sağlayıcının Hizmet Arayıcısının onayını almaması durumunda bu tür bilgiler reklam, pazarlama, kişisel vb. amaçlarla kullanılabilecek olup yandestek.com herhangi bir durum veya amaç, üçüncü taraflarla paylaşım veya üçüncü taraflara aktarım ya da Hizmet Arayıcısı ile Hizmet Sağlayıcı(lar) arasında ortaya çıkabilecek sorunlar veya zararlar konusunda sorumlu olmayacaktır.

13.15. yandestek.com’un (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) ortak girişim veya (e) acente arasında herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Madde 14
Hizmet Arayıcısının Yükümlülükleri

14.1. Bu Sözleşme şartlarına uyulmaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, yasal ve cezai sorumluluk Hizmet Arayıcısına aittir.

14.2. Hizmet Arayıcısı, Hizmet Talebi için yalnızca bir Teklif kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmetin sağlanması halinde Hizmet Sağlayıcıya ödeme yapılması konusunda yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

14.3. Hizmet Arayıcısı, Hizmet Sağlayıcıdan gelen bir Hizmet Teklifini kabul ettiğinde veya Rezervasyon Sistemindeki Hizmet Talebini onayladığında Hizmet Sağlayıcıya sunulan hizmetler için Teklifte belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödemeyi kabul eder.

14.4. Hizmet Arayıcısı, yandestek.com’un hiçbir şekilde sözleşmeye taraf olmadığını ve Hizmet Sağlayıcı ile yaptığı sözleşmede herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

14.5. Hizmet Arayıcısı ilgili hizmet bedelinin kayıtlı kredi kartından tahsil edileceği ve kayıtlı kredi kartı bilgisinde değişiklik olması halinde yandestek.com’u bilgilendirmesi gerekeceği yönünde yandestek.com ile mutabakata varmıştır.

14.6. Hizmet Arayıcısı, yandestek.com’un kredi kartı bilgilerini mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde saklama ve sistem operatörleriyle paylaşma yetkisi bulunduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme sisteminde meydana gelebilecek sorunlardan yandestek.com sorumlu değildir.

14.7. Hizmet Arayıcısı, yandestek.com’un gelirinden doğan vergiler hariç, hizmetle ilgili olarak tahakkuk edecek tüm vergilerden sorumludur.

14.8. Hizmet Arayıcısı bazı Hizmetlerin Hizmet Sağlayıcı tarafından gerçekleştirilebilmesi için hizmetin görüleceği veya hizmetin inceleneceği yere Hizmet Sağlayıcının veya personelinin girmesine, keşif için ölçümler yapmasına veya ilgili yerin fotoğraflarını çekmesine izin vermeyi ve bu iznin başka birine bağlı olması durumunda izin verilmesini sağlamayı kabul eder.

14.9. Bazı hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler belirli gün ve saatlere bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Müşteri gerekli izinleri sağlamayı ve hizmetleri yalnızca belirlenen gün ve saatlerde alabileceğini kabul eder.

14.10.Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen 07.04.2015 tarihli ve 98/2015-1 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre temizlik, bahçıvanlık ve dadılık gibi sürekli olmayan ve ev, bahçe ve daire gibi ticari olmayan yerlerde verilen hizmetler sunuluyorsa ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile Genel Sağlık Sigortası Kanununun 9. Maddesine ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesinin birinci fıkrasının (6) no.lu bendinde yer alan istisnaya göre ev hizmetlerinde çalışanlar gelir vergisinden muaftır.
Hizmet Kullanıcının bu kişiler için vergi dairesine bildirimde bulunmasına, ücretlere stopaj uygulamasına veya Hizmet Sağlayıcının herhangi bir beyannamesini iletmesine gerek yoktur. yandestek.com, Hizmet Arayıcısına yalnızca hizmet komisyonu ile ilgili bir fatura düzenlemekle yükümlüdür.

14.11. Ancak 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ev Hizmetleri” ile ilgili 5510 sayılı Kanunun 9. Maddesine göre Hizmet Arayıcısı, Hizmet Sağlayıcıya günlük sigorta yaptırmayı ve ilgili kuruma bildirimde bulunmayı kabul eder.

14.12. Hizmet Arayıcısı, evde, ofiste, binada, bahçede, depoda, okulda, fabrikada ve hizmetin sağlanacağı her türlü tesiste iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her tür önlemi almalıdır.

Madde 15
yandestek.com’un Yetkileri

15.1. yandestek.com sistemin çalışmasını geçici olarak askıya alabilir veya durdurabilir. Kullanıcılar, yandestek.com’a Web Sitesinin ve/veya Uygulamanın kullanımı ile ilgili herhangi bir kullanım ücreti ödememekte olup sistemin askıya alınması veya durdurulması sebebiyle yandestek.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

15.2. yandestek.com veya iş birliği yaptığı ödeme kurumu, Hizmet Arayıcısının işlemleri ve Hizmet Sağlanmasında güvenlik şüphesi sebebiyle Çevrim İçi Kullanıcıların kredi kartıyla ödeme yapma imkanını geçici olarak askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. yandestek.com’un bundan dolayı Kullanıcılarına veya üçüncü taraflara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

15.3. yandestek.com veya iş birliği yaptığı ödeme kurumu, Rezervasyon Sistemi kapsamındaki Hizmet Talebini onaylamadan önce İnternet Üzerinden Ödeme Sisteminde yer alan kartın limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

15.4. yandestek.com, Web Sitesi ve/veya Uygulamanın kullanılmasıyla oluşturulacak tüm verilerin fikri mülkiyet haklarına sahiptir. yandestek.com, demografik bilgiler içeren raporlar hazırlayabilir veya bu bilgileri ya da raporları, Kullanıcı bilgilerini açıklamadan tek başına kullanabilir veya bu raporları ve/veya istatistikleri ücretli veya ücretsiz olarak üçüncü taraflarla veya iş ortaklarıyla paylaşabilir. Bu işlemler yandestek.com’un gizlilik politikası hükümlerini ihlal etmez.

15.5. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlali konusunda herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda yandestek.com kendisine iletilecek nihai ve uygulanabilir bir mahkeme kararına göre hareket etmekle yükümlüdür. Diğer durumlarda ise yandestek.com kendi takdirine bağlı olarak işlem yapar.

15.6. Hizmet Sağlayıcı ile ilgili olarak Kullanıcılardan alınan yorumlar/değerlendirmeler, yandestek.com tarafından gerekli onay, kontrol ve düzeltme süreçlerinden geçtikten sonra tüm Kullanıcılar tarafından görülebilecek şekilde yayınlanacaktır. yandestek.com bu yorumları düzeltme, sıralama veya yayınlama hakkını saklı tutar. yandestek.com, Web Sitesini ve/veya Uygulamayı (veya bunların herhangi bir bölümünü) bildirimde bulunmak veya bulunmamak suretiyle dilediği zaman geçici veya kalıcı olarak değiştirme ya da feshetme hakkını saklı tutar.

15.7. Web Sitesinin ve/veya Uygulamanın bütünlüğünü korumak için yandestek.com kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman, belirli Kullanıcıların ve belirli İnternet Protokolü adreslerinin Kullanıcılarının Web Sitesine ve/veya Uygulamaya erişimini engelleyebilir.

15.8. Hizmet Sağlayıcı ile Hizmet Arayıcısı 5651 sayılı Kanunun 4. Maddesi uyarınca Web Sitesine yükledikleri içerikten yasal ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin yandestek.com tarafından yayınlanması Hizmet Sağlayıcı ile Hizmet Arayıcısının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.9. yandestek.com gelecekte hizmetlerin bir kısmını veya tamamını ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetler için fiyatlandırma ve komisyon politikası muhtelif zamanlarda, satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısına, yoğunluğuna veya miktarına bağlı olarak değişebilir.

15.10. yandestek.com, Kullanıcıların e-posta adreslerini, cep telefonu numaralarını ve talep etmeleri halinde diğer bilgilerini doğrulamak için SMS, e-posta veya diğer teknik yöntemler kullanabilir.

15.11. yandestek.com, Üyelerin bu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde veya durumun gerektirdiği ölçüde herhangi bir sebep göstermeksizin Web Sitesinin kullanımını ve Üyelik haklarına erişimi yasaklayabilir, Üyeliği askıya alabilir ve Web Sitesinin kullanımını geçici olarak durdurabilir.

15.12. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak yandestek.com’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamaları başlatılmıştır. E-fatura kullanıcısı olmayan kullanıcıların e-arşiv faturaları oluşturulacak ve elektronik ortamda saklanacaktır. Elektronik ortamda oluşturulan faturaların bildirimleri en geç 7 gün içinde kullanıcıların e-posta adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar tüm resmi merciler ve makamlar nezdinde yasal bir belge olarak kullanılabilir.

TÜM KULLANICILARLA İLGİLİ GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 16
Kullanıcılar (Tüm Kullanıcılar) ile Olan İlişkiler ve İşlemler

16.1. Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden yalnızca kendileri sorumludur.

16.2. Kullanıcılar birbirleriyle veya yandestek.com çalışanları ile kurdukları iletişimlerde herhangi bir grup veya kişiye karşı ırkçılık ve nefret söylemi içeren ifadeler kullanamaz, kişisel hakları ihlal edici, aşağılayıcı, küçük düşürücü, taciz içeren veya tacizi destekleyen, yasa dışı faaliyetleri ve terör eylemlerini öven, haksız rekabet yaratan, tehdit edici, müstehcen, karalayıcı ifadeler kullanamaz, cinsel tacizde ve iftira içeren davranışlarda bulunamaz ve bu yönde içerikler kullanamaz. Bunlara dikkat edilmemesi Kullanıcı haklarının sonlandırılmasını ve gerektiğinde ilgili makamlara bildirimde bulunulmasını gerektirebilir.

16.3. Hizmet Sağlayıcıya veya Hizmet Arayıcılarına karşı hizmet öncesinde veya sonrasındaki herhangi bir rahatsız edici davranışla ilgili olarak soruşturma veya dava açılırsa yandestek.com talep üzerine tüm bilgi ve belgeleri ilgili adli makamlarla paylaşacaktır.

16.4. Hizmet Alan veya Hizmet Sağlayıcılar kendileri veya bir başkası için hizmet almasalar veya sunmasalar dahi kendileri lehinde veya aleyhinde yorumlar iletemezler ve diğer tarafın ticari ürünleri, markası, ticari adı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerikler yazamazlar.

Madde 17
Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki yasalara uygun olarak yasaların izin verdiği ölçüde:

17.1. yandestek.com, Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin veya Web Sitesindeki herhangi bir içeriğin, aramanın ya da bağlantının kullanılmasının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

17.2. yandestek.com, Web Sitesinden indirilen dosyaların virüs veya başka kötü ya da bozuk özellikler içermeyeceğini garanti edemez.

Madde 18
Sorumluluğun Sınırlandırılması

18.1. Yürürlükteki yasalara uygun olarak yasaların izin verdiği ölçüde yandestek.com herhangi bir üçüncü tarafın, Web Sitesi kullanıcısının, reklam veren tarafın ve/veya sponsorun Web Sitesinin kullanımına ilişkin fiil, ihmal veya davranışlarından sorumlu olmayacaktır.

18.2. yandestek.com, Web Sitesinin işletilmesinden veya şartlarının uygulanmasından kaynaklı herhangi bir veri kaybından sorumlu değildir.

18.3. yandestek.com makul koruma önlemlerini alır. Ancak kendi bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılan saldırılar dolayısıyla kötü niyetli kişiler tarafından kötü niyete hizmet edecek bilgilerin elde edilmesi ve kötüye kullanılmasından doğabilecek sonuçlardan kullanıcılar sorumlu tutulamaz.

18.4. yandestek.com, Web Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak üçüncü tarafların davranışları sonucu ortaya çıkan fiziksel zarar veya duygusal rahatsızlık da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi zararlardan ve/veya Hizmet Sağlayıcı tarafından verilen hizmetlerden sorumlu değildir. yandestek.com ayrıca Hizmet Sağlayıcılar ile Hizmet Arayıcıların yandestek platformu dışında çalışmaya karar vermesi veya yandestek çevrim içi ödeme sistemini kullanmamayı tercih etmesi halinde oluşabilecek zararlardan da sorumlu değildir.

Madde 19
Telif Hakkı Politikası

19.1. Web Sitesinde sunulan görsel ve yazılı içerikler yalnızca kişisel kullanım içindir. yandestek.com, tüm alan adı, logo, grafik, ses, simge, tasarım, metin, görüntü, html kodu, diğer kodlar, gösterge niteliğinde, yazılı, elektronik, grafik veya makine tarafından okunabilen teknik veriler, satışın ve sistem, işletme yöntemi ve iş modeli ile bunlara ait fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm materyallerin (“Sistem Materyalleri”) sahibi veya lisans sahibi olup bunlar yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe izin veya referans olmadan ticari veya kişisel amaçlarla kullanılamaz. Kullanıcının, resmi profili ve portföyü haricinde, bu web sitesinin herhangi bir unsurunu başka herhangi bir mecrada veya web sitesinde yayınlaması yasaktır.

19.2. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanının oluşturulmasında kullanılan yazılım yandestek.com’a aittir. Söz konusu yazılımı kopyalamak veya kullanmak ve kullanılan yazılım ve teknolojiler üzerinde tersine mühendislik yapmak kesinlikle yasaktır.

19.3. yandestek.com’a gönderilen tüm yorum ve eleştiriler yandestek.com’a aittir. yandestek.com söz konusu yorumlarda değişiklik yapma, bunları silme veya kaldırma hakkını saklı tutar ve bu yorumlardan bazılarını yayınlamayabilir. yandestek.com, kullanıcı hesabı ile ilgili tüm bilgi, yorum ve eleştirileri pazarlama faaliyetleriyle bağlantılı olarak, kullanım koşullarına, gizlilik ilkelerine ve ilgili yasal düzenlemelere uymak kaydıyla kullanma hakkını saklı tutar.

Madde 20
Web Sitesindeki İçerikler

20.1. Web Sitesi üzerinden yayınlanan fikirler, tavsiyeler, açıklamalar, yorumlar, teklifler veya diğer bilgi ya da içerikler ilgili yazarların mülkiyetindedir. Söz konusu içeriklerle ilgili sorumluluk tamamen ilgili yazarlara aittir. yandestek.com (i) Web Sitesindeki herhangi bir bilginin doğru, eksiksiz veya faydalı olduğunu garanti etmez veya (ii) Web Sitesinde gösterilen herhangi bir fikrin, tavsiyenin veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul etmez, onaylamaz veya bu konularda sorumluluk kabul etmez.

20.2. Web Sitesi, yandestek.com’un kontrolü altında olmayan diğer web sitelerine bağlantılar veya referanslar içerebilir. Bu sitelerdeki içeriklerden veya bunların içerdiği diğer bağlantılardan yandestek.com sorumlu değildir.

20.3. yandestek.com, Web Sitesindeki yasa dışı veya yasaklanmış içeriği Web Sitesinden kaldırma ve bu tür ihlallerde bulunanların üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm aşağıdaki türden içerikleri (bunlarla sınırlı olmaksızın) kapsar:

 • Herhangi bir gruba veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerikler gibi diğer Kullanıcılara yönelik ırkçı, saldırgan veya küçük düşürücü içerikler,
 • Diğer Kullanıcıları taciz eden veya kullanıcıların taciz edilmelerini destekleyen içerikler,
 • “İstenmeyen posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya spam e-posta iletimini kapsayan içerikler,
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğu bilinen bilgileri teşvik eden içerikler,
 • Yasa dışı faaliyetleri teşvik eden veya başkaları hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanan, haksız rekabet yaratan, tehdit edici, müstehcen, karalayıcı ve küçük düşürücü davranışları kapsayan içerikler,
 • Korsan bilgisayar programları veya bağlantıları sağlamak, üretim sırasında yerleştirilen kopyalamaya karşı korumalı aygıtları atlatmaya ilişkin bilgiler sağlamak veya korsan resim, ses veya video dosyaları sağlamak ya da korsan resimlere, ses veya video dosyalarına bağlantı vermek gibi başkalarının telif hakkıyla korunan çalışmalarının yasa dışı veya yetkisiz biçimde kopyalanmasını teşvik eden içerikler,
 • Yasaklanmış veya şifreyle erişilebilen sayfalar veya gizli sayfalar ya da görselleri kapsayan (başka erişilebilir bir siteye bağlı olmayan) içerikler,
 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsellik veya şiddet içeren materyaller sunan veya 18 yaşın altındaki bir kişiden kişisel bilgi talep eden içerikler,
 • Yasa dışı silahların üretimi veya satın alınması, bir başkasının mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüslerinin sağlanması veya oluşturulması gibi yasa dışı faaliyetlere ilişkin eğitici bilgi sunan içerikler,
 • Ticari veya yasa dışı amaçlarla başkalarından şifrelerini veya kişisel kimlik bilgilerini isteyen içerikler,
 • involving commercial activities and / or sales, such as contests, sweepstakes, clearing, advertising and the chain of felicitation without our prior written consent;
 • Önceden yazılı iznimiz olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve tebrik zinciri gibi ticari faaliyetleri ve/veya satışları kapsayan içerikler,
 • Başkalarının kişisel bilgilerini kaydetme, yayma, kötüye kullanma amaçlı içerikler,
 • 3. Kişilerin ticari markalar ve patentler gibi fikri ve sınai haklarını ihlal eden içerikler,
 • Haksız ticaret uygulamalarını kapsayan ve rekabeti sınırlandıran içerikler ve
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma yasalarını ihlal eden içerikler.

Madde 21
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yargı Yetkisi

21.1. Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

21.2. Taraflar bu Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından doğan her tür anlaşmazlığı önce kendi aralarında çözmeye çalışacaklardır. Taraflar, çözülemeyen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Madde 22
Bilginin Saklanması ve Kanıtlanmasına ilişkin Sözleşme

22.1. yandestek.com sistemine kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifler, açıklamalar/yorumlar vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

22.2. Taraflar bu Sözleşmeden kaynaklı herhangi bir anlaşmazlık durumunda yandestek.com’un ticari defterleri ve kayıtları ile yandestek.com sistemlerinde saklanan verilerin 6100 sayılı HMK’nin 193. Maddesi uyarınca tüm anlaşmazlıklar açısından kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 23
Sözleşmenin İhlali ve Feshi

23.1. Kullanıcıların bu Sözleşmenin hükümlerine aykırı bir biçimde hareket etmesi nedeniyle yandestek.com veya üçüncü tarafların uğrayabilecekleri zararlardan Kullanıcılar kendileri sorumludur. Sözleşmenin ihlal edildiğini tespit etmesi halinde yandestek.com bu Sözleşmeden doğan talep haklarına halel gelmeksizin derhal bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

23.2. Taraflar bu Sözleşmeyi diledikleri zaman feshedebilirler. Sözleşmenin feshi sırasında tarafların birbirlerine karşı olan hakları fesihten etkilenmeyecektir.

Madde 24
Yürürlük

Bu Sözleşme, Web Sitesi ve/veya Uygulama kullanılmaya devam ettiği ve yandestek.com tarafından Kullanıcılara yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Madde 25
Izyico şartları

Ödeme çözümü şirketi ‘’ izyico ”hakkında tam bilgi almak için lütfen linki tıklayın: